Kapat
Teknoloji 25 0

İşyeri Hekimliği


İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerince sunulan en önemli hizmetlerin başında gelen işyeri hekimliği, çalışanların sağlıklarını koruma hedefine yönelik yapılmaktadır. İşletmelerin faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli olan işçi sağlığı, en yüksek kalitede alınan OSGB hizmeti ile korunabilmektedir.


İşyeri hekimi unvanı ile çalışan doktorların sağlık taramaları ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi ile işletmenin yönetmelikler dahilindeki tüm sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olur. Özel olarak bu bağlamda yayınlanmış olan “İşyeri Hekiminin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülecek olan tüm sağlık rutinlerinin dikkatli ve özenlice yürütülmesi önem arz etmektedir.

Günlük yaşamda insan sağlığının korunması çalışmalarının daha detaylıca ve sektöre özel yapılmış hali işyeri hekimliğinin iş tanımıdır. Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri Çalışma Bakanlığı tarafından özel olarak ve belirli sayıda yetkilendirilmiş olup, iş güvenliği, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli hizmetleri, bu birimler tarafından profesyonel şekilde yürütülür. Periyodik sağlık muayenelerinin yanı sıra oluşan herhangi bir iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle uyulacak tüm sağlık prosedürleri, işyeri hekiminin onayıyla gerçekleştirilmektedir.

Firmamız bünyesinde istihdam edilen işyeri hekimlerimiz, sektörünüzün tehlike sınıfıve çalışan sayısınagöre farklı sürelerde görevlendirilmektedir. Standart olarak belirlenen süreler içinde hizmetini sürdüren uzmanlarımız işyerinizin iş verimliliğinin sürdürülebilmesi açısından mümkün olan tüm şartları seferber etmektedir.

İşyeri hekimliği belgesine sahip hekimlerimizi işyeri koşullarının neden olduğu meslekhastalıklarının engellenmesi adına tüm önlemleri almaktadır. Buna rağmen gerçekleşen iş kazaları veyameslek hastalıklarında gerekliraporların düzenlenmesi, işletmedeki özlük dosyasınadahil edilmesi ve işe dönüş işlemlerinde sağlık kontrollerinin yapılması görevlerini yürütür.

Yapılacak genel denetimlerde ve toplanacak tüm istatistikî verilerde işyeri hekiminin düzenlediği evrakların katkısı büyük olmaktadır. Firmamız tarafından İSG Katip modülü üzerinden gerçekleştirilen sözleşme kapsamında belirli sürelerde işletmenize görevlendirilen işyeri hekimlerimizin nihai hedefi “0 iş kazası” yüzdesi olmaktadır.

Firmamız dahilinde görevlendirilen işyerihekimliğinin belirli şartları vardır. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere Çalışma Bakanlığının birlikte düzenlediği eğitimlerden başarıyla geçip, istenen sektöre özel sınavlarda başarılı olan tüm doktorlar işyeri hekimi unvanını alabilir. Verilen eğitimlerin ana amacı tıp bilgisi vermek değil, genel işleyişin nasıl olduğuve düzenlenecek belgelerin neler olduğudur. İşyeri hekimliği tıbbi olarak aynı şartlar altında yürütülse de, prosedür olarak farklı bir sürece sahip olmaktadır.

Kamu kurumlarında sağlık denetimliği alanında uzman olarak 5 sene görev yapanlar ile halk sağlığı uzmanları da toplamda 150 saat süren işyeri hekimliği eğitiminden sonra ÖSYM tarafından yapılacak sınavda başarılı olanlar işyeri hekimliği unvanına sahip olabilirler.

İş hayatında sağlık kuruluşlarından farklı bir konsepte sahip olan işyeri hekimliği hizmetini yürüten uzmanlar genel olarak, işyerlerinin yönetmeliklerde belirtilen tüm sağlık işlemlerini yürütmektedir. Sağlık raporlarının düzenlenmesi, meslek hastalıklarının önlenmesi, sağlık problemlerinden ötürü izin alma zorunda olan personelin evraklarının düzenlenmesi, aynı şekilde göreve dönecek olan hastaların iyileştiklerine dair sağlık kontrollerinin yapılması ve işe giriş raporunun düzenlenmesi işyeri hekiminin sorumluluğunda olmaktadır.

Bu tür faaliyetler için işyeri Hekimliği hizmet süreleriişletmelerdeaz tehlikeli işyerleri için kişi başı 5dk / Ay ,Tehlikeli sınıf işletmeler için 10 dk/ Ay , çok tehlikeli işletmeler için ise 15 Dk / Ayolmaktadır.

Sağlıkla ilgili tüm prosedürlerin hayata geçmesi, sağlığın korunması ve korunması adına gerekli önlemlerin alınması işletmeler için hayati önem arz etmektedir. Büyük ölçekli işletmelerin binalarında yer alan yatakhane, yemekhane, kantin, duş alanları ve tuvaletler için gerekli hijyen kontrollerinin yapılması, daha hijyenik olması için alınacak önlemlerin teknik olarak belirlenmesi ve denetimlerinin yapılması işyeri hekiminin görevleri arasındadır.

 

Daha fazla ayrıntılı bilgi almak için lütfen url ye tıklayınız.

https://www.generalosgb.com/is-yeri-hekimligi.html

ahmet şahin {ahmet şahin}