Kapat
Konut Piyasalarında İmar Barışı 
Karma Teknoloji 311 0

Konut Piyasalarında İmar Barışı 


Konut Piyasalarında İmar Barışı 


Türkiye emlak konut piyasalarında imar barışı çok yönlü dinamizm sağladı. Muğla ve çevresi Marmaris satılık evler talep açısından etkilendi. Ekonomik olduğu kadar Sosyal etkilerinin sonuçları günden güne ortaya çıkıyor.

Bireylerin mülkiyet hakkı sahibi oldukları toprak üzerinde bina inşa etme hakları TMK kapsamında koruma altına alınmıştır. Mülkiyet hakkını elinde tutan malikler söz konusu toprak parçası üzerinde tasarrufta bulunabilirler. Ancak diğer düzenlemelere uymak zorundadırlar. İmar mevzuatı da bu istisnalardan birisidir.

Mülkiyet hakkına sahip malik, imar mevzuatının çizdiği çerçeveye uygun olarak yapı yapmak mecburiyetindedir. İmar mevzuatı veya ruhsata ilişkin aykırılıklar kural olarak hukuk düzeni çerçevesinde koruma altına alınamaz. İmar mevzuatına aykırılık, Türkiye’nin kentsel sorunlarından biri olarak mevcudiyetini uzun yıllardan beri muhafaza etmiştir. Maalesef Marmaris Selimiye satılık arsalar imar çalışmalarında yaşanan eksiklikler nedeniyle riskli yatırım özelliğine sahipti.

Bu aykırılık çarpık kentleşmenin bir sonucu ve aynı zamanda sebebidir. Bu sorunu çözüme kavuşturmak için yeni düzenlemeler gündeme gelmiştir. Bu düzenlemeler ‘ imar barışı’ adı altında toplanmıştır.

İmar Barışı Hakkında Genel Bilgiler

İmar mevzuatı/ ruhsata ilişkin düzenlemelere aykırı olarak yapılan yapıların mevcudiyetinin korunması için getirilen düzenlemelerdir. İmar barışı, devlet ile mülk sahibi arasındaki ihtilafı çözmeyi amaçlar. Aradaki aykırılığa hukuki zemin ile çözüm bulan bir kurumdur. İmar barışı hukuka aykırılık arz eden bir yapıyı hukuka uygun ve haklı bir sebebe dayandırır.

İmar Barışının Konut Piyasasına Etkisi

İmar barışı, imar mevzuatına aykırı olan ve yasal zemini bulunmayan yapıları yasal zemine ulaştırır. Bu sebeple gayrimenkullerin değerinde pozitif bir artışa sebebiyet vermiştir. Yasal zemini olmayan yapılar ileride devletin organları aracılığı ile yıkılma tehlikesi ile karşılaşabilir. Fakat imar barışı ile artık bu binalar güvenceli olarak yasallaştırılmıştır.

Artık burada bu yapılara ilişkin hukuka aykırılık iddiası gündeme gelemeyecektir. İmar barışı ile gayrimenkul yatırım olumlu olarak etkilenmiştir. İmar barışı aynı zamanda emlak sektörünü de olumlu etkilemiştir. Konut piyasası ve finansal imkanlarda değer artışını sağlayarak ülke ekonomisine de hareketlilik katmıştır. Nitekim, Marmaris satılık daireler yoğun bir ilgi olduğu görmektedir. Yasal açıdan fazla kat çıkma, eklentiler, ruhsat gibi sorunlar bu uygulama ile kayıt altına alınarak sorunun çözümüne katkı sağlamıştır.

İmar Barışının Pozitif Etkileri

Mülk fiyatlarında kayda değer artışa sebebiyet vermiştir. Türkiye’nin gayrimenkul yatırım bakımından yıllardır süren sorunları gidermiştir. Hukuka aykırı yapılar hukuka uygun hale getirilmiştir. Takriben otuz ile kırk yıldır süren sorunları nihayete erdirmiştir. Konut piyasasını hareketlendirmiş ve gayrimenkullerin bireysel değerinde yüzde 50’ye varan artış sağlamıştır.

 

Mesut Kengir {Mesut Kengir}