Kapat
Teknoloji 166 0

Mehmet Öğütçüoğlu Anlatıyor: İhracat Nasıl Yapılır?


Mehmet Öğütçüoğlu Anlatıyor: İhracat Nasıl Yapılır?


Birçok kişi bu pek de önemsenmeyen kavrama dilediğince anlam yükleyebilir ve nihayetinde herkesin aklında kurguladığı bir ihracat senaryosu oluşabilir. Bir malın yurt dışı satışını konu alan ihracat kelimesinin sadece mal anlamına gelmediğini ve aynı zamanda hizmeti de kapsadığını aktaran Mehmet Öğütçüoğlu, ihracatın tüm yönlerine bu yazıda değindi. İşte satırbaşları ile Öğütcüoğlu’na göre ihracat ve ihracat nasıl yapılır…

Farklı özelliğe sahip mal ya da hizmetlerin ara elemanlar kullanılarak yurtdışına satışına ihracat denmektedir. İhracat bir malın az ya da daha fazla değerinde elden çıkması olarak da tanımlansa da bu kavramın tam olarak izah edilebilmesi için yurtdışına satışı gerçekleştirilmelidir. İhracatı yapan kişiler ihracatçı ya da tedarikçi olarak isimlendirilirler ve bunların ihracat yapmaya muktedir olduklarını ispatlamak adına bir dizi belge ve evraka sahip olmaları gerekmektedir. Herhangi bir ihracat odasına da üye olmak ayrıca gereklidir. Bu durum dışında hareket etmek büyük vergi cezalarına çarptırılmaya neden olabilir.

Mirza Group’tan Öğütcüoğlu’na göre müşterinin satış sözleşmesini imzalaması, gümrük onayı, tasdik ve onama gibi bir dizi kural ve süreç, ihracatın önünde ki bürokratik süreçlerdir. Tüm bu süreçlerin doğru olarak yönetilmesi ve ardından fuarlar, konferanslar, firma rehberleri, konsolosluklar, B2B siteler, sosyal medya, Pazar araştırmaları gibi birkaç süreç daha ticaretin yapılabilmesi ve sürdürülebilirlik için gerekli süreçlerdir.

Mesut Kengir {Mesut Kengir}